Syarat Kelayakan Permohonan :-
 
  Hanya WARGANEGARA dibenarkan untuk membuat permohonan.
   
1. Permit Khas
 
Bil
Kategori
Keterangan
Barang Kawalan
Jumlah
1
Kegunaan Persendirian
Penggunaan mesin berkuasa kecil dan kerja-kerja penyelenggaraan
Diesel dan Petrol
Tidak melebihi 25 liter sehari
2
Forklift
Forklift yang digunakan di dalam gudang dan tidak dapat mengisi minyak di stesen minyak kerana tidak berdaftar dengan Jabatan Pengangkutan Jalan
Diesel dan Petrol
Tidak melebihi 50 liter sehari
3
Pertanian
Petani, penternak, pesawah yang mengusahakan kebun, sawah dan penternakan
Diesel dan Petrol
Tidak melebihi 200 liter sehari
4
Pengusaha Industri Makanan
Memproses makanan dan minuman
Diesel dan Petrol
Tidak melebihi 100 liter sehari
5
Pengangkutan Air
Tujuan pelancongan, pengangkutan persendirian dan sukan air
Diesel dan Petrol
Tidak melebihi 100 liter sehari
6
Penempatan Penduduk di Kawasan Pedalaman
Rumah Panjang dan pulau-pulau terpencil
Diesel dan Petrol
Tidak melebihi 100 liter sehari
7
Nelayan Bukan Sepenuh Masa Secara Kecil-Kecilan
Mendapat pengesahan daripada LKIM bukan pemegang e-petrol atau e-diesel
Diesel dan Petrol
Tidak melebihi 50 liter sehari
8
Lain-lain
Atas keperluan mendesak
Diesel dan Petrol
**Tertakluk kepada kelulusan Jawatankuasa Mengkaji Permohonan Permit