-
  
Berikut adalah senarai pegawai yang boleh dihubungi
   
1. Permohonan Subsidi Diesel Fleetcard
 
Bil
Nama
Nombor Telefon
Alamat Emel
1
Encik Rosli Bin Mohamad
03 - 88826311
roslimohamad@kpdnhep.gov.my
2
Mohd Firdaus Bin Mohd Fazil
03 - 88826917
firdausfazil@kpdnhep.gov.my
3
Puan Norhanim Binti Mazlan
03 - 88826769
norhanim@kpdnhep.gov.my
4
Puan Norlida Binti Abdul Malik
03 - 88826758
norlidamalik@kpdnhep.gov.my
   
  2. Permohonan Permit Khas (sila layari https://mysubsidi.kpdnhep.gov.my/permitkhas/ )  
 
Bil
Perkara
Nombor Telefon
Alamat Emel
1
Pertanyaan Am Permit Khas – Seksyen Kawalan Bekalan,Bahagian Penguatkuasa
03 – 8882 6107 /6318/6317/6114/6740/6756/6740
bekalan_bpgk@kpdnhep.gov.my
2
Pertanyaan Status Permohonan Permit Khas
-