-
  
Berikut adalah senarai pegawai yang boleh dihubungi
   
1. Permohonan Subsidi Diesel Fleetcard
 
Bil
Nama
Nombor Telefon
Alamat Emel
1
Puan Suhaila Binti Samsudin
03 - 88826413
suhailasamsudin@kpdnhep.gov.my
2
Mohd Firdaus Bin Mohd Fazil
03 - 88825973
firdausfazil@kpdnhep.gov.my
3
Puan Norhanim Binti Mazlan
03 - 88826769
norhanim@kpdnhep.gov.my
4
Puan Norlida Binti Abdul Malik
03 - 88826758
norlidamalik@kpdnhep.gov.my
5
Puan Iffa Natasha Binti Ahmad Tarmizi
03 - 88826606
iffanatasha@kpdnhep.gov.my
   
  2. Permohonan Permit Khas (sila layari https://mysubsidi.kpdnhep.gov.my/permitkhas/ )  
 
Bil
Perkara
Nombor Telefon
Alamat Emel
1
Pertanyaan Am Permit Khas – Seksyen Kawalan Bekalan,Bahagian Penguatkuasa
03 – 8882 6107 / 6318 / 6317 / 6114 / 6740 / 6756 / 6740
bekalan_bpgk@kpdnhep.gov.my
2
Pertanyaan Status Permohonan Permit Khas
-
3
Bantuan Teknikal
03-87411202
-